Linn Marie Carlehed

Linn Marie Carlehed "Det fria mötet"

                   

Min uppmärksamhet fångades av hur och varför Folkets parker uppstod, nämligen i många fall som en samlingsplats för 

arbetarrörelsen. Det handlar i grunden om tankefrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet, där jag finner kopplingen till mitt intresse 

för de mänskliga rättigheterna. Samtidigt väver jag in Vadstena-fågeln "råkan" som en metafor för människan.

 

"Jag blev tidigt i livet intresserad av mänskliga rättigheter. Dessa och andra aktuella samhällsfrågor flyter ofta in i min konst, 

samtidigt som jag fascineras av historia, natur och myter."/Linn