SKULPTURPARK VADSTENA FOLKETSPARK KROGARÄNGA


När folket gått hem, när Folkparken ligger öde och tom. Då kommer råttorna fram, inspirerade av mänskliga beteenden och fulla av livslust, dansar de fram i parkmiljön.


Panel Råttan, den Dansande, och den Lilla Filosofen, är tre karaktärer som fastnat från de historier jag hört om dansen i Folkets Park av min mormor, min mor o far, och många andra äldre som genom åren så gärna berättat för mig om hur det var och hur det gick till.


 


"Jag arbetar med installation, skulptur och film. Genom mina installationer vill jag skapa en inspirerande miljö och upplevelse som kan leda till diskussioner om människans påverkan, samspel och idé om sin betydelse.

 I min konst kan man se en tydlig koppling till naturen och människans plats i den.  Det är intressant hur olika vi väljer att se på världen, hur olika vi väljer att bestämma över naturen och hur olika vi ser på problematiken som det skapar."Lovisa