SKULPTURPARK VADSTENA FOLKETSPARK KROGARÄNGA


Möte i Folkets Park. Allvar och politik.

Makt finns i alla rum. Det är viktigt med platser där ordet är fritt och möjlighet finns att gå från ord till handling. Människor kan förändra sina livsvillkor genom att gå samman.

Skulpturgruppen gestaltar folkrörelsernas betydelse för vårt samhälle.

 "Människan i naturen och människan i tidens samhällsfrågor är två centrala teman för mig. Jag arbetar ofta med konstellationer av bild och skulptur, ibland också ljud.

 

För många år sedan tog ett åttafotigt kryp sig ut ur mina målningar och fick tredimensionell form. Jag inspirerades av hur unga människor kommunicerar och agerar utifrån en egenhändigt skapad rollgestalt – en avatar – i fiktiva världar på internet. Åttafotingarna blev mina med- och motspelare i det konstnärliga arbetet.

 

Med hjälp av dem undersöker jag såväl inre som yttre relationer och förlopp. Avatarerna har en tendens att osäkra mitt arbete och mina verk. De överraskar ofta. Nu är de i Folkets Park."Per