SKULPTURPARK VADSTENA FOLKETSPARK KROGARÄNGA

WORKSHOP MED SISSI WESTERBERG

Sissi Westerberg höll sin workshop för tolv personer i Rödtornet i Vadstena. ​Syftet var att skapa utrymme för en dialog kring skam och stolthet, den kvinnliga kroppen i offentlig miljö och ge plats för att expandera idén om vad kvinnligt kissande kan vara. En av frågeställningarna var om vi kanske kunde hitta en stolthet och våga experimentera mer, istället för att skämmas?

- Vi diskuterade utekissande utifrån ett kvinnligt perspektiv. Jag började med att be var och en dela med sig av ett minne då de känt stolthet/glädje i samband med att de kissat utomhus och ett minne då de känt skam. Många tog upp situationer i barndomen, då de till exempel kissat stående och gjort lekfulla experiment med sin kiss-stråle medan minnena av skam och att försöka gömma sig mest kom från vuxen ålder, berättar Sissi.
Deltagarna guidades i en meditation som slutade med att de mentalt befann sig i Folkets Park där de stötte på en grupp frigjorda kvinnor som sysslade med ovanliga sätt att kissa. Därefter delades deltagarna in i fyra mindre grupper där de fick i uppgift att utveckla ett förslag på ett monument över ett stolt kissande eller framtidens utekissande.
- Detta arbete delades upp i en inledande brainstorming och sedan skissande på stora papper. Varje grupp delade sedan med sig av sina idéer och förslag inför den samlade gruppen, säger Sissi.
- Jag avslutade sessionen med att berätta om mitt förslag. Till sist uppmanades deltagarna att prova och experimentera fram tills nästa workshop som kommer att ske på plats i parken. Sissi känner sig nöjd med workshopen.
- Dagen gick bra. Alla deltagare var engagerade och det blev en livlig och väldigt öppen diskussion där alla delade med sig av egna erfarenheter, minnen och tankar. Stämningen var positiv och särskilt mot slutet när grupperna delade med sig av sina idéer var energin riktigt hög.
Sanna Högberg